afrika

Mense en dinge, oor Suid-Afrika die grense!